Rubén Gandía es pionera desenvolupant textils. Es present al món textil des de 1980.

Hui per hui, oferim una variada gama de filats per gènere de punt, llar, calçat, confecció, etc... abarquem per a cadascú d'aquestos sectors del tèxtil un ampli espectre de productes de la mes elevada qualitat.
Noticies